Compensa

  • Drukuj

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Vienna Insurance Group

 


Skontaktuj się ze mną w sprawie ubezpieczenia w Compensie.
Compensa komunikacja – szeroki zakres ubezpieczeń komunikacyjnych. Klient ma możliwość wykupienia polisy rozszerzonej o wszelkiego rodzaju ryzyka występujące na rynku w tzw. wariancie all risks. Jako jedyne towarzystwo proponuje klientom dodatkowo opcje  ‘moto DNA kod’ – który uławia odnalezienie pojazdu jeśli nastąpi kradzież. Jeśli masz samochód do 5 lat, gwarantujemy Ci bardzo dobrą ofertę w pakiecie.

Compensa Rodzina -  pakiet ubezpieczeń majątkowych i osobowych, który może obejmować ubezpieczenie: mieszkania lub domu, przedmiotów codziennego użytku, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków, Home Assistance oraz Medical Assistance.
Dzięki ubezpieczeniu Compensa Rodzina chronisz swój majątek od szkód powstałych wskutek:
• ognia i innych zdarzeń losowych w tym też powodzi i trzęsienia ziemi,
• kradzieży z włamaniem i rozboju,
• przepięcia,
• wandalizmu,
• aktów terroru,
• stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych,
• rozboju poza miejscem ubezpieczenia tj. kradzież torebki, nesesera, plecaka podręcznego oraz przedmiotów w nich się znajdujących a także odzieży wierzchniej.
• OC w życiu prywatnym z możliwością rozszerzenia m.in. o posiadanie łodzi, konia rekreacyjnego.


Compensa Zdrowie - dostęp do kompleksowych prywatnych usług medycznych na najwyższym poziomie w ponad 500 placówkach m.in. LiM i LuxMed w całej Polsce.

Compensa Voyage - kompleksowa ochrona Ubezpieczonego podczas wyjazdów zagranicznych - zarówno prywatnych, jak i służbowych. Pakiet może obejmować oprócz kosztów leczenia za granicą, również NNW, Assistance i OC w życiu prywatnym.