Uprzejmie informujemy o zmianie siedziby i nazwy naszej działalności.
Obecnie jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem:
15-301 Białystok, ul. R. Kaczorowskiego 7 lok. 44U.

ZAPRASZAMY!

Indywidualne Konta Emerytalne - IKE

Indywidualne konta emerytalne IKE w ramach III filaru.

W ramach ofert Indywidualnego Konta Emerytalnego IKE proponuję:


1. Fundusz obligacji IKE

Charakterystyka Funduszu
Fundusz inwestuje przede wszystkim w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne, głównie obligacje skarbowe. Zapewnia klientom zachowanie wartości inwestycji  i ochronę przed inflacją. W przypadku zmian rynkowych stóp procentowych w krótkim terminie możliwe są większe wahania wartości jednostek uczestnictwa. Fundusz nie inwestuje w akcje.
Przeznaczony jest on dla inwestorów, którzy:

 • oczekują zysków wyższych niż w przypadku depozytów bankowych,
 • nie akceptują ryzyka związanego z inwestowaniem w akcje, akceptują natomiast stosunkowo niskie ryzyko związane z inwestowaniem aktywów funduszu w dłużne papiery wartościowe.


2. . Fundusz mieszany IKE

Charakterystyka Funduszu
Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy, stabilny wzrost wartości jednostki. Część środków funduszu inwestowane jest w akcje tzn. należy liczyć się z możliwością wahań wartości inwestycji, szczególnie w krótkim okresie. Maksymalne zaangażowanie w akcje to 50 % wartości portfela.
Przeznaczony jest on dla inwestorów, którzy:

 • chcą inwestować stabilnie i oczekują zysków z lokowania części środków na rynku akcji,
 • skłonnych zaakceptować pewne ryzyko związane z inwestycjami w akcje,
 • oczekują zysków wyższych niż w przypadku inwestycji w papiery dłużne.


3. Fundusz agresywny IKE

Charakterystyka Funduszu
Fundusz charakteryzuje najwyższe ryzyko inwestycyjne, jednakże również możliwość ponadprzeciętnych zysków w dłuższym okresie. Zmiana wartości jednostki zależy od stanu koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zmiana wartości jednostki zależy od stanu koniunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Średni udział akcji to 80% wartości portfela.
Przeznaczony jest on dla inwestorów, którzy:
oczekują wysokich zysków,

 • akceptują wysokie ryzyko związane z rynkiem akcji,
 • liczą się z możliwością silnych wahań wartości ich inwestycji,
 • planują oszczędzanie długoterminowe.

Dodatkowe informacje

Oferta

 • Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Ubezpieczenia osobowe
 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenia turystyczne

Poradnik

Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach. Przeczytaj nasz poradnik. Najczęściej zadawane pytania:

Na co zwracać uwagę przy zawieraniu ubezpieczenia?
Czy wierzyć firmom ubezpieczeniowym?
Kalkulator składki - tanio nie znaczy dobrze.

Partnerzy

Posiadam w pakiecie produkty wiodących firm ubezpieczeniowych. Kieruję się jakością proponowanej przez nie oferty. Współpracuję
z takimi firmami jak:

           
  Generali S.A   TUW TUZ  
Compensa S.A   MTU S.A.  
InterRisk   PTU S.A.  
Liberty Direct   HDI S.A.  

 

 

Dane kontaktowe

  15-301 Białystok
  ul. R. Kaczorowskiego 7 lok 44U
  505 378 478
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.