Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ"

  • Drukuj

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ” prowadzi działalność ubezpieczeniową  od dnia 1 września 2003 roku. Od początku istnienia Towarzystwa ubezpieczenia konstruowane są tak, aby jak najlepiej dostosować ofertę do indywidualnych oczekiwań Klientów.
Posiada wyłącznie polski kapitał. Jest obecna na terenie całego kraju. Posiada dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży. Towarzystwo działa za pośrednictwem 13 oddziałów i przedstawicielstw, a blisko 1000 pośredników i osób wykonujących czynności agencyjne zawiera umowy ubezpieczenia na rzecz naszego Towarzystwa.
W swojej ofercie proponuje:  
• Ubezpieczenia komunikacyjne
• Ubezpieczenia mienia kościelnego i osób
• Ubezpieczenia rolne
• Pakiety dla szkół
• Domy jednorodzinne i mieszkania
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
• Domki Letniskowe
• Ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków za granicą
• Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub posiadania mienia
• Ubezpieczenie dla Przedsiębiorcy
• Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
• Ubezpieczenie mienia od kradzieży
• Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
• Ubezpieczenie Szyb i elementów szklanych
• Ubezpieczenie prac budowlano - montażowych
• Ubezpieczenie CARGO
• Ubezpieczenie NNW
• Grupowe ubezpieczenie pracownicze.